+420 585 205 970

Informační zpravodaj č. 7

Byl vydán další Informační zpravodaj obsahující aktualizaci seznamu kontaktních informací na domovy pro seniory. Dokument naleznete v sekci Společné služby.

Jednání Správního výboru

Zvolen nový předseda a místopředseda SV SOSM.

7. setkání starostů

25. června 2019 proběhlo 7. setkání starostů obcí zapojených do projektu Centra společných služeb.

Aktuality

 • 3. jednání správního výboru SOSM v roce 2020
  Dne 24. 07. 2020 proběhlo v Olomouci jednání správního výboru SOSM. V rámci jednání tajemník SOSM mimo jiné informoval členy SV SOSM o záměru vstupu dalších obcí do SOSM, konkrétně obec Vidnava a Žulová. Zápis z jednání je dostupný v sekci dokumety.
  03. 8. 2020
 • 2. jednání správního výboru SOSM v roce 2020
  Dne 10. 03. 2020 proběhlo v Olomouci jednání správního výboru SOSM. Tajemník SOSM informoval členy SV SOSM o povinnosti DSO provádět veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, nebo u žadatelů či příjemců veřejné finanční podpory, pokud je vykonávána a musí být prováděna předsedou nebo jinými pověřenými osobami. Zápis z jednání je dostupný v sekci dokumety.
  16. 3. 2020
 • Přezkoumání hospodaření za rok 2019
  SOSM zveřejňuje výsledky hospodaření rok 2019 a rozpočtová pravidla pro rok 2020. Dokumenty lze číst a nebo stáhnout sekci Dokumenty >> Rozpočet a inventarizace.
  28. 3. 2020
 • Valné shromáždění SOSM
  Dne 10. 3. 2020 proběhlo v Olomouci jednání valného shromáždění SOSM. Zápis z toho jednání je dostupný v sekci dokumenty.
  10. 3. 2020
 • První jednání správního výboru SOSM v roce 2020
  Dne 14. 1. 2020 proběhlo v Olomouci jednání správního výboru SOSM. V rámci jednání tajemník SOSM mimo jiné informoval členy SV SOSM o záměru vstupu dalších obcí do SOSM. Zápis z jednání je dostupný v sekci dokumety.
  17. 1. 2020
 • 5. zasedání správního výboru SOSM
  Dne 6. 9. 2019 proběho v Olomouci jednání správního výboru SOSM. V rámci jednání byla diskutována a prezentována témata týkající se rozpočtového opatření SOSM a posilování meziobecní spoluprace. Tajemník SOSM informoval o dílčím přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019. Zápis z jednání je dostupný v sekci dokumety.
  10. 9. 2019
 • Informační zpravodaj č. 7
  Centrum společných služeb SOSM vydává 7. číslo informačního zpravodaje. Aktuální číslo poskytuje informace o GDPR a o připravované aktivitě k vytvoření seznamu malých a středních podnikatelů včetně OSVČ a databáze brownfields a nebytových prostor v regionu. V neposlední řadě se ohlíží za 7. ročníkem přerovského Dostavníčka s divadlem.
  22. 8. 2019
 • Den obce Střeň
  V rámci oslav 770 výročí založení obce Střeň a výročí 130 let od založení SDH Střeně, si Vás obec dovoluje pozvat na akci Komár FEST
  30. 07. 2019
 • 7. setkání starostů SOSM zapojených do CSS
  Dne 25. 06. 2019 proběhlo v Olomouci 7. setkání starostů DSO SOSM. Zápis jednání je k dispozici v sekci společné služby
  15. 07. 2019
 • Jednání správního výboru
  Dne 31. 5. 2019 proběhlo v Olomouci jednání správního výboru SOSM. V rámci jednání proběhla volba předsedy a místopředsedy SV SOSM. Dále byla diskutována otázka "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce". Jednající byli seznámení se stavem přípravy projektů a stavem čerpání fondu RFPPSM.
  04. 6. 2019
 • Informační zpravodaj č. 6
  Centrum společných služeb SOSM vydává 6. číslo informačního zpravodaje. Aktuální číslo poskytuje informace týkající zápisů dětí do škol, pojednává o rekonstrukci aquacentra v Šumperku a informuje o nominacích na udělení kulturních cen v Olomouckém kraji. Zpravodaj také nabízí aktualizovaný seznam Domovů pro seniory.
  13. 4. 2019
 • Přezkoumání hospodaření za rok 2018
  SOSM zveřejňuje výsledky hospodaření rok 2018 a rozpočtová pravidla pro rok 2019. Dokumenty lze číst a nebo stáhnout sekci Dokumenty >> Rozpočet a inventarizace.
  4. 2. 2019
 • Jednání správního výboru
  Dne 11. 1. 2019 proběhlo v Olomouci jednání správního výboru SOSM. V rámci jednání byla diskutována otázka "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", a rozpočtové opatření SOSM - úprava položek rozpočtu .
  14. 1. 2019
 • 6. setkání starostů SOSM zapojených do CSS
  Dne 11. 12. 2018 proběhlo v Olomouci 6. setkání starostů DSO SOSM. Zápis jednání je k dispozici v sekci společné služby
  3. 1. 2019
 • Jednání správního výboru
  Dne 31. 8. 2018 proběhlo v Olomouci jednání správního výboru SOSM. V rámci jednání byla diskutována otázka "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", rozpočet a rozpočtová opatření a byly prezentovány informace o připravovaných aktivitách pro následující období.
  3. 9. 2018
 • Informační zpravodaj č. 5
  Centrum společných služeb SOSM vydává 5. číslo informačního zpravodaje. V aktuálním čísle máte možnost se seznámit s aktuálními činnostmi centra CSS. Číslo rovněž přináší aktualizaci seznamu kontaktů na veřejné služby. Tentokrát je připojen seznam škol a mateřských škol. Zpravodaj také informuje o akci Vesnice roku 2018.
  27. 8. 2018
 • 5. setkání starostů obcí zapojených do CSS
  Dne 22. 6. 2018 proběhlo v Olomouci, v prostorách RARSM 5. setkání starostů obcí zapojených do projektu CSS. Během jednání byla předložena Zpráva o činnosti CSS a analýza přínosů, představena novinka právní poradny CSS a další. Zápis z jednání se nachází v sekci Společné služby.
  9. 7. 2018
 • Informační zpravodaj č. 4
  Centrum společných služeb SOSM vydává 4. číslo informačního zpravodaje. V aktuálním čísle máte možnost se seznámit s hodnocením činnosti centra CSS. Číslo rovněž přináší pokračování seznamu kontaktů na veřejné služby - ordinace praktických lékařů.
  21. 5. 2018
 • Přezkoumání hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2018
  SOSM zveřejňuje výsledky hospodaření a návrh rozpočtu pro rok 2018. Dokumenty lze číst a nebo stáhnout sekci Dokumenty >> Rozpočet a inventarizace.
  2. 3. 2018
 • 3. Setkání starostů – povinná aktivita
  Dovolujeme si Vás pozvat na 3. Setkání starostů – povinnou aktivitu v rámci realizovaného projektu SMO ČR – Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb (CSS). Setkání se uskuteční dne 7. 12. 2017 od 10:00 v Olomouci, v zasedací místnosti Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy, Horní náměstí 5. Program jednání je uveden v pozvánce níže. Jednotlivým obcím byla pozvánka zaslána také emailem.
 • Projekt - Zastupitel v kurzu
  Chceme Vás informovat o projektu SMO ČR "Zastupitel v kurzu", který nabízí možnost bezplatného vzdělání zastupitelů měst a obcí v oblasti sestavení rozpočtu, zpracování dotace a zadání veřejné zakázky. V případě zájmu se můžete obrátit telefonicky na pana Gregušku na čísle +420 974 887 502, nebo E-mailem: michal.greguska@mvcr.cz
 • Vydání informačního zpravodaje č.3 pro CSS
  Bylo vydáno nové číslo Informačního zpravodaje CSS tentokrát zaměřené na poskytnutí kontaktních informací na praktické lékaře v DSO.
  19. 10. 2017
 • Aktualizace dokumentů
  Byly aktualizovány některé dokumenty týkající se rozpočtu SOSM.
  16. 10. 2017
 • Jednání Správního výboru
  Dne 29. 9. 2017 proběhlo jednání správního výboru SOSM. Zápis zjednání je vložen do sekce Dokumenty v záložce Jednání správního výboru.
  29. 9. 2017
 • Cities in Aricle 7 - URBACT
  Olomouc se zapojila do projektu „Cities In Article 7“ v rámci programu URBACT III Implementační sítě. Více informací včetně Newsletteru zde
  10. 4. 2017
 • Pozvánka na setkání k projetu Cities In Article 7
  Olomouc se zapojila do projektu „Cities In Article 7“. Více informací včetně Newsletteru a pozvánky na akci najdete zde
  30. 3. 2017
 • Vydání Informačního zpravodaje číslo 2
  Aktuální číslo obsahuje mimo standardní rubriky také kontaktní informace na Domovy pro seniory a Centra denních služeb. Dokument naleznete v sekci "Společné služby".
  29. 3. 2017
 • Obec Kojetín požádala o vstup do SOSM
  Obec podala formální žádost se souhlasem zastupitelstva. Žádost bude projednána na nejbližším jednání správního výboru a valného shromáždění SOSM.
  25. 1. 2017
 • Obec Tovačov požádala o vstup do SOSM
  Obec podala formální žádost se souhlasem zastupitelstva. Žádost bude projednána na nejbližším jednání správního výboru a valného shromáždění SOSM.
  31. 1. 2017
 • Rozpočet 2017
  SOSM zveřejňuje návrh rozpočtu pro rok 2017. Dokument lze stáhnout zde, nebo v sekci Dokumenty >> Základní dokumenty.
  24. 2. 2017

Příspěvky

 • Centrum společných služeb v SOSM
  Od 15. 9. 2016 Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy  RARSM poskytuje centrum společných služeb pro 58 obcí SOSM. Více o CSS v sekci "Společné služby".